National Festival of Physics 2009 - CREATIVE TEACHER OF PHYSICS II

WWW site Download PDF


Festival fyziky postupne nadobúda charakter festivalu fyzikálnych nápadov. Určený je učiteľom fyziky škôl všetkých stupňov, ktorí sa chcú podeliť so svojimi nápadmi ako skvalitniť vyučovanie fyziky v rámci školskej reformy. Zameraný je predovšetkým na prezentáciu zaujímavých experimentov, inovatívnych vyučovacích metód a postupov, ktoré u žiakov a študentov stimulujú záujem o fyziku. Zdrojom nápadov bude iste aj Medzinárodný rok astronómie a Medzinárodný rok Zeme.
Na festivale sa ako pozvaní prednášatelia zúčastnil profesor J. Krempaský a dr. V. Rušin. Prítomní boli aj účastníci medzinárodných festivalov „Science on Stage“, vysokoškolskí učitelia, členovia Terminologickej komisie SFS ako aj ďalší pozvaní hostia.

News


1.9.2009
Začiatok projektu
26.5.2015
Nové materiály