Office SoS Slovakia

Download PDF

Basic information, please contact:
RNDr. Dalibor Krupa, CSc., D.Phil.
Institute of Physics
Slovak Academy of Sciences
Dúbravská cesta 9
845 27 Bratislava
e-mail: krupa@savba.sk, dalibor.krupa@science-on-stage.sk
doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
Section of Physics Education
Institute of Physics
Faculty of Science P.J. Šafárik University in Košice
Angelinum 9
041 54 Košice
e-mail: marian.kires@upjs.sk, marian.kires@science-on-stage.sk

info@science-on-stage.sk

News


1.9.2009
Začiatok projektu
26.5.2015
Nové materiály